کارخانه آرپادرسی

آذربایجان شرقی، تبریز، سه راهی اهر ، کیلومتر یک جاده آرپادرسی

تلفن: 36370111-041     36373166-041

تلفن همراه: 09056333540