افتخارات و تندیس ها

advanced divider

افتخارات و تندیس های گروه کارخانجات خرپا و تیرچه صنعتی اتحاد

advanced divider
آذر ماه سال 1401

تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات تبریز

آذر ماه سال 1401
شهریور ماه سال 1401

زنجان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

شهریور ماه سال 1401
مرداد ماه سال 1401

تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مرداد ماه سال 1401
خرداد ماه سال 1401

تبریز

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

خرداد ماه سال 1401
آذر ماه سال 1400

زنجان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

آذر ماه سال 1400
خرداد ماه سال 1400

تبریز

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی

بیست و ششمین نمایشگاه بینن المللی تخصصی ماشین آلات و لوازم و مصالح ساختمانی

خرداد ماه سال 1400
تیر ماه سال 1399

تبریز

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی

بیست و پنجمین نمایشگاه بینن المللی تخصصی ماشین آلات و لوازم و مصالح ساختمانی

تیر ماه سال 1399
خرداد ماه سال 1396

ارومیه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

خرداد ماه سال 1396
اردیبهشت ماه سال 1396

رشت

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

اردیبهشت ماه سال 1396
آذر ماه سال 1393

بناب

تقدیر فرماندار بناب از حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی بناب

آذر ماه سال 1393
خرداد ماه سال 1393

ارومیه

هفتمین نمایشگاه بین المللی سیستم های سرمایشی و گرمایشی

خرداد ماه سال 1393
آبان ماه سال 1392

رشت

ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

آبان ماه سال 1392