بازرگانی اتحـاد

گروه کارخانجات تیرچه صنعتی اتحـاد علاوه بر تیرچه صنعتی و خرپای میلگردی تیرچه، سایر مصالح ساختمانی را تحت عنوان واحد بازرگانی اتحـاد ارائه می نماید.

انواع مصالح ارائه شده در گروه بازرگانی اتحـاد به شرح زیر است:

بلوک دیواری سیمانی

بلوک دیواری سیمانی

سفال سقفی و دیواری

سفال سقفی و دیواری

آهن آلات ساختمانی

آهن آلات ساختمانی

یونولیت سقفی و ورقه ای

یونولیت سقفی و ورقه ای

سیمان پاکتی و فله ای

سیمان پاکتی و فله ای