دفتر فروش و کارخانه بناب

آذربایجان شرقی، شهرستان بناب، کیلومتر اول اتوبان مراغه

تلفن: ۳۷۷۶۱۶۴۶ – ۰۴۱

تلفن همراه: ۰۹۳۶۱۹۵۸۳۸۳