دفتر فروش شرق تبریز 

تبریز، بلوار 29 بهمن، نرسیده به میدان شهریار، نبش خیابان امیرکبیر، تیرچه صنعتی اتحاد

تلفن: 5914 – ۰۴۱