تیرچه صنعتی

این روش یکی از متداول ترین روش های ایجاد سقف در جهان است که سابقه ای در حدود ۷۰ ساله دارد و از ابتدای ابداع و متداول شدن آن در جهان صنعتی، به دلیل واقف بودن به این مساله که ایجاد شوک حرارتی در تولید خرپای تیرچه باعث از بین رفتن خواص مکانیکی فولاد آن در نقاطات اتصالات و مونتاژ می شود از روش صنعتی نقطه جوش یا جوش سرد استفاده می شود. ساخت سقف با روش تیرچه و بلوک حدود ۴۰ سال قبل به ایران نیز راه یافت؛ ولی به دلیل فراهم نبودن تکنولوژی ساخت تیرچه صنعتی و قیمت گزاف ماشین آلات غربی از روش مخرب شوک حرارتی (الکترود جوشکاری) و حوضچه مذاب استفاده شد. به ناچار برای جبران خسارات ناشی از جوش الکترود، توصیه استفاده از مقادیر سطح بالاتر نمودند که این روش نیز دو ضرر مخرب داشت:
الف)- ساخت تیرچه با روش غلط رفتار سازه ای صحیحی در پی نخواهد داشت.
ب)- استفاده از فولاد بیشتر در ساخت تیرچه مزیتی در پی ندارد.

ویژگی تیرچه صنعتی اتحـاد:

۱- بتن با رده مقاومتی حداقل C25

۲- عمل آوری بتن در سالن های سرپوشیده و امکان بتن ریزی در تمامی فصول سال

۳- امکان بتن ریزی و تولید روزانه ۲۰ هزار متر طول تیرچه در دو کارخانه مجزا (بناب و تبریز)

۴- حذف اثرات مخرب جوش دستی در روش تولید به صورت صنعتی