کارخانه سلیمی

آذربــــایجانشـرقی،تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی،خیابان 20 متری بیست و هشتم

خیابان سی متری جنوبی، قطعه 52-53

تلفن: 34440211-041