دفتر فروش و کارخانه شهرک رجایی

آذربایجان شرقی، تبریز، شهرک رجایی جنوبی، ۱۰ متری اول شرقی، پلاک ۲۱۶

تلفن: ۳۴۲۱۰۱۰۱ – ۰۴۱

تلفن همراه: ۰۹۲۱۴۱۲۰۲۰۹