گواهینامه فنی

یکی از بحث‌های مهم صنعتی‌سازی ساختمان، استفاده از مصالح با کیفیت و با دوام است. گواهینامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالاهای تأسیسات مکانیکی می باشد. همچنین ابزاری اطمینان بخش برای شناساندن کیفیت برتر محصولات تولیدی کشور به مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید؛ تا از این طریق، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان برتر، راهنمایی خوبی برای مصرف کنندگان محصولات ساختمانی است.
گواهینامه فنی مدرکی است که بر اساس آن، ویژگی‌های یک فرآورده ساختمانی را با الزامات استانداردهای ملی (در صورت وجود)، مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های تدوین شده مرتبط در طی یک دوره زمانی، تائید می‌‌نماید. برای صدور گواهینامه فنی الزامات فنی موجود در مقررات ملی ساختمان و دستور‌العمل‌های مرتبط، شرط لازم برای دریافت نشان گواهینامه فنی هستند .گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصراً از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر می‌شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و کیفیت مواد‌، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است. گواهینامه فنی یکی از راه‌های مطمئن برای شناخت کیفیت انواع مواد، مصالح، فرآورده‌ها و سیستم‌های ساختمانی و همچنین کالای تأسیسات مکانیکی‌‌‌ است.

گواهینامه فنی سال ۱۴۰۰
گواهینامه فنی سال ۱۳۹۹
گواهینامه فنی سال ۱۳۹۸
گواهینامه فنی سال ۱۳۹۷
گواهینامه فنی سال 13۹۶
گواهینامه فنی سال ۱۳۹۵
سال 1400
سال 99
سال 98
سال 97
سال 96
سال 95

شرکت تیرچه صنعتی اتحـاد به عنوان تنها دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برای ۵ سال پیاپی است

برای مشاهده سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کلیک کنید

گزارش نهایی مرکز تحقیقات در خصوص شرکت مصالح ساختمانی اتحـاد سال ۱۴۰۰