اهداف و چشم انداز ها

advanced divider

ماموریت ما

advanced divider

گروه تیرچه صنعتی اتحاد با تکیه بر تجربه دیرینه و دانش روز تلاش دارد تا کامل ترین و با کیفیت ترین سبد محصولات در صنعت ساختمان را ارائه نموده و آرزومند هست تا با تشکیل زنجیره تامین پاسخگوی نیازهای صنعت ساختمان در ایران باشد

advanced divider

چشم انداز ما

advanced divider

بزرگترین تامین کننده کاملترین سبد محصولات صنعت ساختمان در ایران

advanced divider

ارزش های بنیادین ما

advanced divider

1 .کسب رضایت مشتریان 

2 .کسب رضایت کارکنان 

3 .کسب رضایت شرکای تجاری

 4 .کسب رضایت الهی

advanced divider

استراتژی ما

advanced divider

1 .توسعه سرمایه های انسانی

2 .توسعه برند و فعالیت های بازاریابی

3 .توسعه مستمر سبد محصولات

4 .توسعه مستمر ارتقاء کیفیت محصولات

5 .ارتقاء نظام مندی و تعالی گروه تیرچه صنعتی اتحاد

6 .ارتقاء چابکی در عمل

7 .ارتقاء مستمر بهره وری