همکار ما باشید

  • مدرک تحصیلیمحل تحصیلتاریخ اخذ مدرک 
  • نام شرکتسمتمدت همکاریعلت قطع همکاریحقوق دریافتی 
  • حداکثر اندازه فایل: 200 MB.