گروه کارخانجات اتحــاد

تولید کننده خرپا و تیرچه صنعتی به روش اتوماتیک

استاندارد

مقالات

انواع بتن

انواع بتن بتن مسلح بتن مسلح یا بتن آرمه به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور) گفته می شود. برای مسلح کردن بتن از میلگردهای

بیشتر بخوانید