جستجو

تماس جهت خرید

041-5914

تماس جهت خرید

041-5914

بتن ریزی در شرایط جوی متفاوت – هوای سرد

بتن ریزی در شرایط جوی متفاوت یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کیفیت بتن و به تبع آن تیرچه شرایط آب هوایی است اصول بتن ریزی در هوای سرد و گرم با هم متفاوت میباشند و رعایت آن از ضرورت های بتن ریزی است. گروه کارخانجات تیرچه اتحاد در زمینه تولید تیرچه های صنعتی  […]

بتن ریزی در شرایط جوی متفاوت – هوای گرم

بتن ریزی در شرایط جوی متفاوت – هوای گرم یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کیفیت بتن و به تبع آن تیرچه شرایط آب هوایی است اصول بتن ریزی در هوای سرد و گرم با هم متفاوت میباشند و رعایت آن از ضرورت های بتن ریزی است. گروه کارخانجات تیرچه اتحاد در زمینه تولید […]

خرید اعتباری

میلگــرد، تیرچــه و خرپا

امروز بخرید، بعدا پرداخت کنید.

041-5914

جهت کسب اطلاعت بیشتر همین الان تماس بگیرید